Styrelsen

Föreningens styrelse består av följande personer, som du når genom att skicka ett brev via e-post eller ringa på nedan angivet telefonnummer. Vanliga brev med vanliga frimärken går alltid bra. Om du vill skicka brev till föreningens styrelse så är adressen Mäster Lorentz väg 3, 141 70 Segeltorp. E-post kan du skicka på ledamötenas personliga adresser eller på info@segeltorpkultur.se.

Om du vill lämna ett telefonmeddelande ringer du 08/646 48 56Ordförande:

Bosse Ericsson

Skördevägen 15

141 70 Segeltorp

Tel: 08/646 65 86

Mobil: 070/422 52 85

E-post: bosse@mirael.se

Vice ordförande:

Anders Dramstad

Per Hjertas väg 13

141 70 Segeltorp

Tel. bost: 08/646 71 05

Mobil: 073/365 37 20

E-post: anders.dramstad@telia.com

Kassör:

Cerry Sandberg

Bergsvägen 18

121 71 Segeltorp

070/744 57 16

E-post: cerrysandberg@hotmail.com

 

Sekreterare:

Ann-Christin Berglund

Orrvägen 20

141 72 Segeltorp

Tel:08/97 66 59

Mobil: 070/394 27 31

E-post: annchristinberglund@gmail.com

Ledamot:

Christer Åhström

Buntmakarvägen 48
141 73 Segeltorp

Mobil: 070/884 77 30

E-post: christer.ahstrom@gmail.com

 

Magnus Jansson

Ada Nilssons Gata 19

12956 Hägersten

Tel: 08/97 15 22

Mobil: 070/517 35 00

E-post: magnus.jansson13@telia.com

 

Ersättare:

Inger Andersson Ahlm

Morkullevägen4B

141 72 Segeltorp

Tel. 08/97 32 90

Mobil: 073/563 58 88

E-post: ingerahlm@telia.com

 

Birgitta Wiklund Åhström

Buntmakarvägen 48
141 73 Segeltorp

Tel. 08/774 48 97

Mobil: 073/778 80 73

E-post: birgitta_wiklund_ahstrom@hotmail.com