Revisorer

Snickarkrogen Snickarkrogen Snickarkrogen

Omdu vill veta något om föreningens verksamhet så kan du kontaka styrelse, eller revisorerna om du vill veta hur styrelsen sköter föreningen, både ekonomi och verksamhet, kan du kontakta någon av revisorerna.


Inga-Lill Enfors

Rosenlundsgatan 48D

118 63 Stockholm

Mobil: 076/807 11 62

E-post: ingalill_engfors@hotmail.com

Benny Upphagen

Gårdsvägen 32

141 70 Segeltorp

Tel: 08/646 49 83

E-post: benny.upphagen@telia.com