Vattenvaktarstugan-beskuren-II.jpg

Segeltoropkultur-II.jpg
Hem Föreningen Program hösten 2018 Galleri Här finns vi Revy Nyheter Kontakt Länkar

Aktuellt

E-postadress

Du har väl lämnat din e-postadress till föreningen så att du snabbt kan få ny information.

Avboka evenemang!

Tack alla för att ni är så flitiga besökare på föreningens olika evenemang, det är roligt att så många tycker om dessa. Vi har dock ett problem med de som anmält sig och fått förhinder, men glömmer bort att avboka. Snälla glöm inte det!

Här finns vi 

Segeltorp är en kommundel i Huddinge kommun. Segeltorp är ett genuint villasamhälle med gräns mot Älvsjö-Fruängen-Bredäng-Sätra-Skärholmen i Stockholms kommun och mot Snättringe och Vårby i Huddinge kommun. Till kommundelen hör också en del av ett fantastiskt naturområde, Gömmarens Naturreservart. Inom kommundelen finns också ett av landets största handelsområden, Kungens Kurva.

Segeltorp

När vi söker på nätet så får vi bland annat följande information på Wikipedia:

"Segeltorp är en av Huddinge kommuns sju kommundelar, med 11 870 invånare (2011-12-31). Segeltorp består av sex trakter (från norr till söder): Jakobslund, Smista, Juringe, Kråkvik, Kolartorp och Kungens Kurva. Det är också en postort med ungefär samma avgränsning, (dock utan eget postkontor). Segeltorp ligger i kommunens nordvästliga del på gränsen mot Stockholms kommun och ingår i S:t Mikaels församling tillsammans med Vårby."

2010_11272010jullunch0050.JPG

Om ni letar er vidare till just Wikipedia så hittar ni mer intressant information.

En-vinterdag-2004-paa-Laangsjoen-007.jpg

 

Magasinet, Juringe Gård

Sedan årsskiftet 2013 - 2014 har Segeltorps Kulturförening ansvaret för den dagliga skötseln av Magasinet. Föreningen har två stugfogdar som tar hand om skötseln. Magasinet kan användas av föreninar i Huddinge kommun, men är inte för uthyrning till privata arrangemang.

Om vi som ovan tittar på nätet och Wikipedia, så finner vi följande information om Juring Gård. Det är information som samlats in av Holger Ellgaard och som han låter oss få ta del av.

"Juringe gård är en gammal bondgård med bevarade byggnader i Segeltorp. Området kring Juringe har mycket gamla anor, gravfält på platsen vittnar om bebyggelse under yngre järnåldern. I omgivningen fanns många mindre och större vattendrag, numera är bara Juring ån och Smista ån kvar, en gång huvudutflöden från Långsjön ner till Vårby, idag ett smalt dike söder om Hagvägen."

Det finns mer information på nätet.


Vattenvaktarstugan

Från årsskiftet 2006/07 och till 2012/13 så har Segeltorps Kulturförening haft nyttjanderätt till den gamla Vattenvaktarstugan, med adress Rödhakevägen 18, Segeltorp. Vattenvaktarstugan-extrioer-2007-08-27-004-foer-hemsida-3.jpgSå är det tyvärr inte längre på grund av ökade kostnader.

Vi hoppas givetvis på att man från kommunen och Huge ska ändra inställnig till den idella verksamhet, som bedrivs i kommunen och låter oss förvalta kulturbyggnadena utan hyror.

Huset tillhör Huge Fastigheter AB och har under 2006 renoverats till nästan ursprung.

Stugan består av två rum och kök med tillhörande entréhall och toalett. Det finns också en vind för viss förvaring av materiel. På gården finns det ett förråd med utrymmer för trädgårdsredskap och för ved till kökets järnspis.

z 058

Huset är byggt 1904 av dagens motsvarighet till Stockholms Vatten. Huset var personalbostad för vattenledningsvakten. Vakten bevakade vattenledningen mellan Norsborgs vattenverk och Stockholm stad. Arbetet bestod i att kontrollera att ledningen inte var skadad och att alla funktioner var rätt.

Huset beboddes av en vattenvakt till en bit in på 50-talet. Den sista i vattenvaktarfamiljen bodde dock kvar till 1963.

Därefter har huset under en tid varit tillfällig bostad .

Huddinge Kommun övertog huset från Stockholm Vatten och har senare överlåtit detta till Huge Fastigheter AB.

En officiell återinvigning av huset ägde rum den 9 september 2007 då husets visades för alla intresserade.014.JPG

Huset har visats för allmänheten vid olika tillfällen, men främst under Kulturhusens dag, som alltid är andra helgen i september.

Segeltorps Kulturförening har  använt huset för egna möten och träffar, men även andra föreningar i Segeltorp har använt det för mindre möten, typ styrelsemöten eller liknanande.

Även här har Holger Ellgaard gjort efterforskning och har också lagt det på nätet. Kolla här!

Bli medlem i Segeltorps kulturförening!

Medlemsavgiften är för närvarande 250:- för hel familj, 150:- för enskild person och 25:- för ungdom t o m 21 år(för den som inte ingår i eventuella familjemedlemmar).

Som medlem deltar du till reducerad kostnad i de flesta av våra aktiviteter och deltar i det årliga medlemslotteriet av konst för tusentals kronor som lottas ut.

Segeltorps kulturförenings plusgirokonto är 120 05 56 - 7 och Swish 123 514 60 22

Det är alltid förmånligare att vara medlem.

Vill du bli medlem klicka här och fyll i dina uppgifter och skicka till oss.

Anmälan till aktiviterer

Om det står att du skall anmäla dig till våra aktiviteter så glöm inte det. Det är viktigt eftersom vissa evenemang inte kan ta emot för många besökare.

Om du vill att föreningen ordnar med någon speciell aktivitet eller om du har frågor om olika aktiviteter,så hör av dig på info@segeltorpkultur.se

Obs! Bokning på 646 48 56 (telefonsvarare) eller boka@segeltorpkultur.se där inget annat anges!

Vi rekommenderar att du bokar om du vill vara säker på att få plats.

Reservation för ändringar och tillägg!


Nyhetsflöde

E-postadress

Du har väl lämnat din e-postadress till föreningen så att du snabbt kan få ny information. Det händer att vi av någon anledning måste ställa in eller flytta ett evenemang och då är det bra att vi kan nå dig snabbt.

Har du bytt adress så glöm inte att meddela oss den. Det är viktigt att vi har rätt adress till dig.

Bok om Segeltorps historia

En bok om Segeltorp som municipalsamhälle i vilken ni bl.a. kan läsa om hur det gick till när Segeltorp skulle bli en del av Stockholm, de olika intrigerna mellan olika grupperingar mm. Läs mer här!

Hembygdsmuseet i Magasinet

På mellanplanet i Magasinet finns det ett hembygdsmuseum, som alltid är öppet vid föreningens alla aktiviteter. Om det inte finns någon på plats i museet så prata med någon av föreningens representanter så kan de hjälpa dig. Just nu pågår dock en lätt omändring av muséet, varför det är lite rörigt.


Segeltorps Kulturförening på Facebook

Segeltorps Kulturförening finns givetvis på Facebook. Om du vill titta in på vår sida där så klicka på länken. Till Facebook!


Tips

Till dig som vill följa med:

- Ge oss din e-postadress!

Vill du få information om aktiviteter

via e-post?

Skriv till oss på

info@segeltorpkultur.se

så sätter vi upp dig på sändlistan

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss