Årsmöte

En del av föreningens aktiviteter.

Årsmötetsprotokollen är ett av föreningens viktigaste handling. I dessa protokoll hittar du alla viktiga beslut som rör förenings verksamhet. Du hitta bl.a. de olika valen till styrelse mm.