Stadgar

Stadgar

Stadgarna är en förenings viktigaste styrdokument. I stadgarna framgår föreningens verksamhet, hemvist, hur olika situationer ska handteras mm. där framgår också att föreningens årsmöte är det högst beslutande organet. Det visar hur viktigt det är att medlemmarna sluter upp på dessa.

Föreningens stadgar hittar du här i pdf-format.