Valberedning

Om du skulle vilja vara med i styrelsen eller i någon annan funktion i föreningens styrande organ så kontaktar du någon i valberedningen.

Gammal karta del av Södertörn, Svartlösa härad

Sammankallande:

Brita Björk Andersson

Stamgatan 15

125 74 Älvsjö

E-post: britabjorkandersson@gmail.com