Revisorer

Om du skulle vilja veta hur föreningens ekonomi ser ut så kontaktar du föreningens kassör, men du kan givetvis också kontakta någon av revisorerna.

Inga-Lill Engfors

E-post: ingalill_engfors@hotmail.com

Benny Upphagen

Gårdsvägen 32

141 70 Segeltorp

Tel: 08/646 49 83

Mobil:

E-post: benny.upphagen@telia.com