Styrelsen

Magasinet vid ombyggnaden

Föreningens styrelse består av följande personer som du kan nå genom att skicka ett brev via e-post eller ringa på nedan angivet telefonnummer. Vanliga brev med vanliga frimärken går alltid bra. Om du vill skicka brev till föreningens styrelse så är adressen Mäster Lorentz väg 3 141 70 Segeltorp. E-prbec kan du skicka på ledamötenas personliga adresser eller på info@segeltorpkultur.se.

Om du vill lämna ett telefonmeddelande ringer du 08/646 48 56Ordförande:

Bosse Ericsson

Skördevägen 15

141 70 Segeltorp

Tel: 08/646 65 86

Mobil: 070/4225285

E-post: bosse@mirael.se

vice Ordförande:

Anders Dramstad

Per Hjertas väg 13

141 70 Segeltorp

Tel. bost: 08/646 71 05

Mobil: 073/365 37 20

E-post: anders.dramstad@telia.com

Kassör:

Cerry Sandberg

Bergsvägen 18

121 71 Segeltorp

070/744 57 16

E-post: cerrysandberg@hotmail.com

Sekreterare:

Ann-Christin Berglund

Orrvägen 20

141 72 Segeltorp

Tel:08/97 66 59

Mobil: 070/394 27 31

E-post: annchristinberglund@gmail.com

Ledamot:

Magnus Jansson

Ada Nilssons Gata 19

12956 Hägersten

Tel: 08/97 15 22

Mobil: 070/517 35 00

E-post: ​magnus.jansson13@telia.com

Christer Åhström

Buntmakarvägen 48

141 73 Segeltorp

Mobil: 070/884 77 30

E-post: christer.ahstrom@gmail.com 

Ersättare:

Inger Andersson Ahlm

Morkullevägen4B

141 72 Segeltorp

Tel. 08/97 32 90

Mobil: 073/563 58 88

E-post: ingerahlm@telia.com

Birgitta Wiklund Åhström

Buntmakarvägen48

141 73 Segeltorp

Mobil: 073/778 80 73

E-post: birgitta_wiklund_ahstrom@hotmail.com