Om oss

Detta är Segeltorps Kulturförening​

Segeltorps Kulturförening är en ideell och partipolitiskt neutral sammanslutning. Föreningens grundidé är att verka för ett rikt kulturliv i Segeltorp med omnejd.​

Segeltorps Kulturförening har också sedan våren 2013 tagit över Segeltorps Hembygdsförenings verksamhet och fortsätter det arbete som Hembygdsföreningen bedrivit, men också utveckla hembygdsfrågorna inom kommundelen. Genom ett samarbete med andra Hembygdsföreningar i kommunen, men också i länet, vill vi på olika sätt utveckla hembygdsfrågorna.​

Föreningen har under många år jobbat med kulturfrågor och arrangerat massor av olika typer av kulturevenemang, vilket vi ska fortsätta med och som är föreningens största insats i kommundelen

Segeltorps Kulturförening är öppen för medlemmar i alla åldrar.

Ring 08-646 48 56 och anmäl ditt intresse eller skicka e-post till medlem@segeltorpkultur.se så skickar vi faktura på medlemsavgiften. Uppge namn, adress, e-post och även namn på eventuella familjemedlemmar.

Medlemsavgiften är för närvarande 250:- för hel familj, 150:- för enskild person och 25:- för ungdom t o m 21 år(för den som inte ingår i eventuella familjemedlemmar).​

Som medlem deltar du till reducerad kostnad i de flesta av våra aktiviteter och deltar i det årliga medlemslotteriet av konst för tusentals kronor som lottas ut.​

Segeltorps kulturförenings plusgirokonto är 120 05 56 – 7.

Bli medlem i Segeltorps kulturförening!