Startsida

Detta är Segeltorps Kulturförening

Vår hemsida är just nu under rekonstruktion och kommer under närmsta tiden att anpassas till vår verksamhet. Tills vidare hänvisar vi till vårt tryckta programblad och till Facebook.

Segeltorps Kulturförening är en ideell och partipolitiskt neutral sammanslutning. Föreningens grundidé är att verka för ett rikt kulturliv i Segeltorp med omnejd. 

Segeltorps Kulturförening har också sedan våren 2013 tagit över Segeltorps Hembygdsförenings verksamhet och fortsätter det arbete som Hembygdsföreningen bedrivit, men också utveckla hembygdsfrågorna inom kommundelen. Genom ett samarbete med andra Hembygdsföreningar i kommunen, men också i länet, vill vi på olika sätt utveckla hembygdsfrågorna. 

Föreningen har under många år jobbat med kulturfrågor och arrangerat massor av olika typer av kulturevenemang, vilket vi ska fortsätta med och som är föreningens största insats i kommundelen

Segeltorps Kulturförening är öppen för medlemmar i alla åldrar.